Nag aalok kami ng Cargo at Door to Door na serbisyo patungong Pilipinas ito ay ang Balikbayan Box|TRANSTECH Co., Ltd.

Nangangasiwa kami ng paghahatid ng kilalang Seafood Noodle saan man sa Pilipinas. Mangyaring subukan ang serbisyong ito at magpadala sa inyong pamilya at mga kaibigan. Ang mga ito ay nakalaan na sa Pilipinas upang maging mas mabilis ang paghahatid.

  1〜4 Case 5〜8 Case 9〜12 Case 13〜16 Case
Metro Manila, Cavite
Rizal and Bulacan
500 1,000 1,500 2,000
Bulacan,Laguna,
and Other Luzon
1,000 2,000 3,000 4,000
Laguna and Other Luzon 1,500 3,000 4,500 6,000
Visayas Islands 1,750 3,500 5,250 7,000
Mindanao and other islands 2,000 4,000 6,000 8,000

STEP.1Pag order

Tumawag lang sa aming opisina at mag order ng Seafood Noodle. Sa inyong pagtawag itatanong sa inyo ang iyong pangalan, numero ng telepono, bilang ng nais ipadala at pook/lugar ng pagpapadalahan.


STEP.2Kabayaran

Mangyaring lamang na ilipat/ihulog ang inyong kabayaran sa aming bangko.

Post office bank   0150-0-612035 Balikbayanbox TRANSTECH CO.,LTD
Mitsubishi Tokyo UFJ bank Kibafukagawa Branch 3839010 TRANSTECH CO.,LTD
Mizuho Bank Kameido Branch 1232582 TRANSTECH CO.,LTD

STEP.3Lokal na Paghahatid

Mangyari lamang na suriing mabuti ang inyong bagahe para sa anumang pinsala o sira kapag ito ay dumating na sa Pilipinas. Kung walang problema, pakilagdaan lang ang dokumento mula sa tagapaghatid upang makumpleto ang transaksyon.

Tokyo Head Office
1-7-18 Shinkiba, Koto-ku, Tokyo, Japan
Tel:03-3522-8108 Fax:03-3522-8055
E-mail:teamlbc@e-transtech.com

Manila Office
27F, Ayala Life FGU Center bldg. 6811 Ayala Avenue, Makati City
Tel:632-403-4576 Fax:632-804-3012
E-mail:teamlbc@e-transtech.com

Top