SITE MENU
Balikbayan Box Oreder
LANGUAGE
× CLOSE

TRANSTECH Co., Ltd., Balikbayan Box

SERVICES Balikbayan Box

Fixed Charge Door to Door Service from Japan to the Philippines Balikbayan Box


Balikbayan Box price increase
Due to soaring logistics costs due to crude oil and domestic economic price hikes from this year, and changes in exchange rates due to the weaker yen
Difficulty of maintaining the current price, we will been price increase the Balikbayan Box from October 16, 2022.

If you have any questions, please contact us at 050-5893ー6374 or teamlbc@e-transtech.com.


To Our Valued Customers,
Our new discounted promo shipping rates will give you reason to smile!

#SmileWithTranstech - Promo Starts April 15, 2019

Sincerely yours,


Mahalagang Impormasiyon,
Ang Japan Customs simula Enero 16, 2018 ay mahigpit, ang pag inspeksiyon ng bawat balikbayan boxes at pagsumite ng mga papeles na nagtatagal ng mga dalawang lingo. Ipagpaumanhin kung maaantala ang inyong mga balikbayan box/es sa pagdating sa Pilipinas.

Maraming Salamat sa pang-unawa.


ONLINE ORDER

Valued Customer

Telephone Order

050-5893-6374

サービス概要

Ang Balikbayan Box ay nangangasiwa ng pagpapadala ng “DOOR to DOOR” na serbisyo para sa aming mga parokyano saan man sa Japan papuntang Pilipinas.
Sa oras na matanggap ang inyong Balikbayan Box,ipapadala ito sa “warehouse”/bodega sa Yokohama para suriin. Para sa sunod na hakbang ipapadala naman ito sa Customs sa Yokohama para sa deklarasyon ng pagluwas at saka ito ipapapdala sa Manila sa pamamagitan ng barko. Sa pagdating ng ligtas at maayos ng inyong bagahe sa Pilipinas, ito ay susuriin ng domestikong Customs at saka ihahantid sa huling patutunguhan/destinasyon.

Balikbayan Bpx

Humigit kumulang ng tagal ng panahon sa paghahatid:

Metro Manila 4 linggo Other Luzon 4〜5 linggo
Visayas 5〜6 linggo Mindanao 5〜7 linggo
Other Islands 5〜7 linggo

※Ang paghahatid ay maaaring maantala sa dahil sa prosesong pagdadaanan ng deklarasyon ng pagluwas o maantala sa kadahilan ng natural na kalamidad.
※Para sa inyong kaalaman ang eksaktong petsa ng paghahatid sa huling hantungan ay hindi magagarantiya.

Balikbayanbox

Other Services

Sea & Air

Sea & Air

Kung nais nyong ipadala ang inyong bagahe sa Mindanao o Visayas, ang serbisyong ito ay nababagay sa inyo.
Ang orihinal na patungo sa rehiyong Visayas at Mindanao ay ipinadadala mula sa kalapit na daungan sa Maynila ngunit ang SEA & AIR ay nag aalok ng sebisyong pang himpapawid mula Maynila. Sa serbsiyong ito ang inyong bagahe ay maihahatid sa loob ng 4 linggo sa VIsayas o Mindanao , sa parehong panahon para ito ay makarating as Maynila.

Price


Balikbayan Box
Super Value
73x55x63(cm)
Premium
55x37x63(cm)
Compact
55x35x35(cm)
Metro Manila
11,000 8,500 7,500
Cavite, Rizal and Bulacan,Laguna
11,500 9,000 8,000
Laguna and Other Luzon
12,000 10,000 8,500
Visayas Islands
13,000 11,000 9,000
Mindanao and other islands
14,000 12,500 10,500

* In addition to the above basic rates, additional pick up charges may apply depending on area of residence. Please see the following "price list by prefecture".

Sea & Air
Super Value
73x55x63(cm)
Premium
55x37x63(cm)
Compact
55x35x35(cm)
Isla ng Visayas
21,000 17,000 14,000
Mindano at iba pang mga Isla
21,000 17,000 14,000

* In addition to the above basic rates, additional pick up charges may apply depending on area of residence. Please see the following "price list by prefecture".

Balikbayan Bpx

How to use our services

Ihanda ang pag impake ng mga gamit
▼

STEP.1 Mag order ng Balikbayan Box

Tumawag lang sa aming opisina at mag order ng balikbayan box. Sa inyong pagtawag ipagbigay alam ang nais na napiling serbisyo, sukat ng kahon, bilang at ang nais na petsa para sa paghahatid ng inyong kahon. Ibigay ang iyong pangalan, numero ng telepono at pook/lugar ng pagpapadalahan.
Maaari din mag order gamit ang order form sa itaas. ※para sa ibang uri at sukat ng kahon,mangyaring makipag ugnayan lamang sa amin.

▼

STEP.2 Paghahanda sa paghahatid

Ipapapdala ang Balikbayan Box kalakip ang listahan para sa pag impake manwal ng pagpapadala at talaan ng kabayaran sa inyong tirahan/tahanan. Pakiusap basahing mabuti ang nilalaman ng manwal at ihanda ang inyong box ng naaayon dito.

▼

STEP.3 Pick up

Sa sandaling maihanda na ang inyong kahon , tumawag lamang at ipaalam ang nais na petsa ng pagkuha ng bagahe.

▼

STEP.4 Payment

Para sa direktang pagkuha mula sa mga nasasakupang lugar ,maaring magbayad ng direkta sa aming kawani. Para naman sa iba pang lugar( saan man sa Japan) , gamitin ang inyong talaan ng kabayaran at magbayad sa pinakamalapit na “convenient store” sa inyo o maaari din magbayad sa post office. Maaari din magbayad gamit ang aming Bangko.

▼

STEP.5 Paghahanda sa pagpapadala sa Pilipinas

Sa sandaling makarating sa aming warehouse ang inyong kahon kaagad itong ihahanda para sa pagluwas. Kung meron man sira o pinsala ang inyong kahon ito ay aming isasaayos bago ito ilagak sa paglalagyan ng mga bagahe.

▼

STEP.6 Paghahatid sa lokal at huling destinasyon

Mangyari lamang na suriing mabuti ang inyong bagahe para sa anumang pinsala o sira kapag ito ay dumating na sa Pilipinas. Kung walang problema, pakilagdaan lang ang dokumento mula sa tagapaghatid upang makumpleto ang transaksyon.

Attention

Case.1 PAG IMPAKE

Ginagawa namin ang aming makakaya upang dalhin ang iyong kahon, ngunit mayroong laging ang posibilidad ng pinsala especially kung ang kahon ay napaka-mabigat. Upang maiwasan ang pinsala, pakitiyak ang pagbagahe nang maayos, lalo na ang mga babasagin na bagay/or gamit . Mangyaring huwag baguhin ang orihinal na laki ng kahon na maaari itong magresulta sa pinsala. Ang pagbabago ng laki ng kahon ay maaaring magkaroon ng mga karagdagang singil.

CASE.2 Products we can’t handle

Mayroon mga produktong ipinagbabawal iluwas o ipadala sa Japan o sa Pilipinas man.

Mangyaring sumang guni sa listahan sa ibaba.

 • バイク本体・部品類
 • 自動車部品・エンジン・発電機類
 • 生鮮食品・腐りやすい食品・種子類・米
 • 塩素系・酸性液体・化学薬品類
 • コピー物DVD・CD・ゲーム
 • 高価な宝飾品・現金
 • 銃器類・エアガン・刀(おもちゃも含む)
 • 可燃性物質・スプレー缶類
 • 違法薬物・ポルノ雑誌類

Hindi maaarinng magpadala ng bigas sapagkat kailangan pa itong sumailalim at ma-“quarantine” sa Plant Protection Station dahil sa may mga regulasyon ang Japan na dapat sundin.

Ang elektroniks ,medisina na inireseta ,”transformers , mga gamit na di kuryente at pambomba ng tubi gay kailangan makapasa sa regulasyon ng METI (Ministry of Economy Trade and Industry) ng japan. Kinakailangan kumuha ng mga dokumento ng pagpapatibay mula sa gumawa sa nasabing bagay. Ang mga laruan o mga gadget ay may mga limitasyon at sinusuri din mabuti.

Ang pangunahing layunin ng aming serbisyo ay ang makatulong para maibahagi ninyo ang inyong kaligayahan sa mga kaibigan at pamilya na nasa Pilipinas. Ipagbigay alam lang amin kung ito ay pang negosyo. Kung meron mang katanungan wag mag atubiling makipag ugnayan sa amin.

CASE.3 LISTHAN NG IPAPADALA

Ang listahan ng pag papadala ay mahalaga sapagkat dito sinusuri ng customs ang deklarasyon ng nilalaman ng inyong kahon,. Ang mga impormasyon tungkol sa taga pagpadala at pagpapadalhan ng bagahe ganun din ang halaga ng bawat nilalaman ng kahon ay kinakailangan suriin mabuti at isulat ng naaangkop . kung meron mang kulang sa impormasyon na inyong talaan, maaari itong hindi maipadala. Isa isip lamang na kung meron man impormasyong makita ang customs na hindi naaangkop, ang taga pagpadala ang may responsibilidad nito.

CASE.4 KABAYARAN

Mangyari lamang na magbayad sa pinakamalapit na convenient store sa inyo o sa post office gamit agn talaan ng kabayaran. Ipapadala namin sa inyo ang talaan ito kasama ng inyong kahon. Maaari din kayong magbayad sa pamamagitan ng paglilipat g pera sa aming bangko.(ang detalye ng aming bangko ay nakasaad sa manwal ng pagpapadala.
Kung sakaling hindi magtugma ang pangalan na nakasaad sa inyong talaan at sa taong nagbayad hindi rin mapoproseso ang inyong kabayaran
Kung ang inyong kahon ay makarating ng Pilipinas ng hindi pa nakukumpleto ang kabayran, kinakainlangan inyong magbayad ng 1000 yen na karagdagang bayad kada buwan para sa pagtatago ng inyong bagahe. Kung hindi par in makakabayad makalipas ang 3 buwan ang inyong kahon ay ituturing ng abandonado at tinatanggal nyo na ang inyong karapatan dito.

CASE.5 Sakop ng insurance

Para sa super Value Box USD 1,000, Premium Box 500 USD at Compact Box 300 USD.
Isaalang alang na ang mga sumusunod nakaso ay hindi sakop ng insurance.

 • 不十分な梱包(歪み、膨らみ、紐掛け)や過重量(80kg以上)
 • 易損品・割れ物精密機械・貴金属など
 • 天災, 天変地異, 戦争, 紛争などの不可抗力の場合
 • 食品の腐敗や蟻や害虫の侵入など食品類の損傷
 • パッキングリストに記載がない、記載情報と異なる場合
ONLINE INQUIRY
ONLINE ORDER

Valued Customer

Phone call Order

050-5893-6374

PAGE TOP