SITE MENU
Balikbayan Box Oreder
LANGUAGE
× CLOSE

TRANSTECH Co., Ltd., Balikbayan Box

SERVICES

Balikbayan Box

Fixed Charge Door to Door Service from Japan to the Philippines Balikbayan Box

Hindi magbabagong bayad ng DOOR TO DOOR na serbisyo mula Japan papuntang Pilipinas.
Ang Balikbayan Box ay nagsimula sa Japan bilang delivery service patungong Pilipinas.
Tanging maaasahang partner lamang ang syang mag hahawak ng inyong kahon mula pick up hanggang ito ay maihatid sa inyong destinastyon.

LEARN MORE
ONLINE INQUIRY

PAGE TOP