Nag aalok kami ng Cargo at Door to Door na serbisyo patungong Pilipinas ito ay ang Balikbayan Box|TRANSTECH Co., Ltd.

Balikbayan Box price increase
Due to soaring logistics costs due to crude oil and domestic economic price hikes from this year, and changes in exchange rates due to the weaker yen
Difficulty of maintaining the current price, we will been price increase the Balikbayan Box from October 16, 2022.

If you have any questions, please contact us at 050-5893ー6374 or teamlbc@e-transtech.com.

Sincerely yours,


To Our Valued Customers,
Our new discounted promo shipping rates will give you reason to smile!
#Smile With Transtech - Promo Starts April 15, 2019

Sincerely yours,


Mahalagang Impormasiyon,
Ang Japan Customs simula Enero 16, 2018 ay mahigpit, ang pag inspeksiyon ng bawat balikbayan boxes at pagsumite ng mga papeles na nagtatagal ng mga dalawang lingo. Ipagpaumanhin kung maaantala ang inyong mga balikbayan box/es sa pagdating sa Pilipinas.

Maraming Salamat sa pang-unawa.Ang Balikbayan Box ay nangangasiwa ng pagpapadala ng “DOOR to DOOR” na serbisyo para sa aming mga parokyano saan man sa Japan papuntang Pilipinas.
Sa oras na matanggap ang inyong Balikbayan Box,ipapadala ito sa “warehouse”/bodega sa Yokohama para suriin. Para sa sunod na hakbang ipapadala naman ito sa Customs sa Yokohama para sa deklarasyon ng pagluwas at saka ito ipapapdala sa Manila sa pamamagitan ng barko. Sa pagdating ng ligtas at maayos ng inyong bagahe sa Pilipinas, ito ay susuriin ng domestikong Customs at saka ihahantid sa huling patutunguhan/destinasyon.

Service location

Humigit kumulang ng tagal ng panahon sa paghahatid:

Metro Manila 4 linggo

Ibang Panig ng Luzon 4〜5 linggo

Visayas 5〜6 linggo

Mindanao 5〜7 linggo

Iba pang mga 5〜7 linggo※Ang paghahatid ay maaaring maantala sa dahil sa prosesong pagdadaanan ng deklarasyon ng pagluwas o maantala sa kadahilan ng natural na kalamidad.
※Para sa inyong kaalaman ang eksaktong petsa ng paghahatid sa huling hantungan ay hindi magagarantiya.

Balikbayanbox

Sea & Air

Kung nais nyong ipadala ang inyong bagahe sa Mindanao o Visayas, ang serbisyong ito ay nababagay sa inyo.
Ang orihinal na patungo sa rehiyong Visayas at Mindanao ay ipinadadala mula sa kalapit na daungan sa Maynila ngunit ang SEA & AIR ay nag aalok ng sebisyong pang himpapawid mula Maynila. Sa serbsiyong ito ang inyong bagahe ay maihahatid sa loob ng 4 linggo sa VIsayas o Mindanao , sa parehong panahon para ito ay makarating as Maynila.

Balikbayan Box
  Super Value
73x55x63(cm)
Premium
55x37x63(cm)
Compact
55x35x35(cm)
Metro Manila 11,000 8,500 7,500
Cavite
Rizal and Bulacan
Laguna
11,500 9,000 8,000
Laguna and Other Luzon 12,000 10,000 8,500
Visayas Islands 13,000 11,000 9,000
Mindanao and other islands 14,000 12,500 10,500

* In addition to the above basic rates, additional pick up charges may apply depending on area of residence. Please see the following "price list by prefecture".

Sea & Air
  Super Value
73x55x63(cm)
Premium
55x37x63(cm)
Compact
55x35x35(cm)
Isla ng Visayas 21,000 17,000 14,000
Mindano at iba pang mga Isla 21,000 17,000 14,000

* In addition to the above basic rates, additional pick up charges may apply depending on area of residence. Please see the following "price list by prefecture".

Service price

Ihanda ang pag impake ng mga gamit


STEP.1Mag order ng Balikbayan Box

Tumawag lang sa aming opisina at mag order ng balikbayan box. Sa inyong pagtawag ipagbigay alam ang nais na napiling serbisyo, sukat ng kahon, bilang at ang nais na petsa para sa paghahatid ng inyong kahon. Ibigay ang iyong pangalan, numero ng telepono at pook/lugar ng pagpapadalahan.
Maaari din mag order gamit ang order form sa itaas.

※para sa ibang uri at sukat ng kahon,mangyaring makipag ugnayan lamang sa amin


STEP.2 Paghahanda sa paghahatid

Ipapapdala ang Balikbayan Box kalakip ang listahan para sa pag impake manwal ng pagpapadala at talaan ng kabayaran sa inyong tirahan/tahanan. Pakiusap basahing mabuti ang nilalaman ng manwal at ihanda ang inyong box ng naaayon dito.


STEP.3Pick up

Sa sandaling maihanda na ang inyong kahon , tumawag lamang at ipaalam ang nais na petsa ng pagkuha ng bagahe.


STEP.4Payment

Para sa direktang pagkuha mula sa mga nasasakupang lugar ,maaring magbayad ng direkta sa aming kawani. Para naman sa iba pang lugar( saan man sa Japan) , gamitin ang inyong talaan ng kabayaran at magbayad sa pinakamalapit na “convenient store” sa inyo o maaari din magbayad sa post office. Maaari din magbayad gamit ang aming Bangko.


STEP.5Paghahanda sa pagpapadala sa Pilipinas

Sa sandaling makarating sa aming warehouse ang inyong kahon kaagad itong ihahanda para sa pagluwas. Kung meron man sira o pinsala ang inyong kahon ito ay aming isasaayos bago ito ilagak sa paglalagyan ng mga bagahe.


STEP.6Paghahatid sa lokal at huling destinasyon

Mangyari lamang na suriing mabuti ang inyong bagahe para sa anumang pinsala o sira kapag ito ay dumating na sa Pilipinas. Kung walang problema, pakilagdaan lang ang dokumento mula sa tagapaghatid upang makumpleto ang transaksyon.

CASE.1PAG IMPAKE

Ginagawa namin ang aming makakaya upang dalhin ang iyong kahon, ngunit mayroong laging ang posibilidad ng pinsala especially kung ang kahon ay napaka-mabigat. Upang maiwasan ang pinsala, pakitiyak ang pagbagahe nang maayos, lalo na ang mga babasagin na bagay/or gamit . Mangyaring huwag baguhin ang orihinal na laki ng kahon na maaari itong magresulta sa pinsala. Ang pagbabago ng laki ng kahon ay maaaring magkaroon ng mga karagdagang singil.

CASE.2PRODUCTS

Mayroon mga produktong ipinagbabawal iluwas o ipadala sa Japan o sa Pilipinas man.
Mangyaring sumang guni sa listahan sa ibaba.


Hindi maaarinng magpadala ng bigas sapagkat kailangan pa itong sumailalim at ma-“quarantine” sa Plant Protection Station dahil sa may mga regulasyon ang Japan na dapat sundin.
Ang elektroniks ,medisina na inireseta ,”transformers , mga gamit na di kuryente at pambomba ng tubi gay kailangan makapasa sa regulasyon ng METI (Ministry of Economy Trade and Industry) ng japan. Kinakailangan kumuha ng mga dokumento ng pagpapatibay mula sa gumawa sa nasabing bagay. Ang mga laruan o mga gadget ay may mga limitasyon at sinusuri din mabuti.
Ang pangunahing layunin ng aming serbisyo ay ang makatulong para maibahagi ninyo ang inyong kaligayahan sa mga kaibigan at pamilya na nasa Pilipinas. Ipagbigay alam lang amin kung ito ay pang negosyo. Kung meron mang katanungan wag mag atubiling makipag ugnayan sa amin.


CASE.3LISTHAN NG IPAPADALA

Ang listahan ng pag papadala ay mahalaga sapagkat dito sinusuri ng customs ang deklarasyon ng nilalaman ng inyong kahon,. Ang mga impormasyon tungkol sa taga pagpadala at pagpapadalhan ng bagahe ganun din ang halaga ng bawat nilalaman ng kahon ay kinakailangan suriin mabuti at isulat ng naaangkop . kung meron mang kulang sa impormasyon na inyong talaan, maaari itong hindi maipadala. Isa isip lamang na kung meron man impormasyong makita ang customs na hindi naaangkop, ang taga pagpadala ang may responsibilidad nito.

CASE.4KABAYARAN

Mangyari lamang na magbayad sa pinakamalapit na convenient store sa inyo o sa post office gamit agn talaan ng kabayaran. Ipapadala namin sa inyo ang talaan ito kasama ng inyong kahon. Maaari din kayong magbayad sa pamamagitan ng paglilipat g pera sa aming bangko.(ang detalye ng aming bangko ay nakasaad sa manwal ng pagpapadala.
Kung sakaling hindi magtugma ang pangalan na nakasaad sa inyong talaan at sa taong nagbayad hindi rin mapoproseso ang inyong kabayaran
Kung ang inyong kahon ay makarating ng Pilipinas ng hindi pa nakukumpleto ang kabayran, kinakainlangan inyong magbayad ng 1000 yen na karagdagang bayad kada buwan para sa pagtatago ng inyong bagahe. Kung hindi par in makakabayad makalipas ang 3 buwan ang inyong kahon ay ituturing ng abandonado at tinatanggal nyo na ang inyong karapatan dito.

Post office bank   00150-0-612035 Balikbayanbox TRANSTECH CO.,LTD
Mitsubishi Tokyo UFJ bank Kibafukagawa Branch 3839010 TRANSTECH CO.,LTD
Mizuho Bank Kameido Branch 1232582 TRANSTECH CO.,LTD

CASE.5Sakop ng insurance

Para sa super Value Box USD 1,000, Premium Box 500 USD at Compact Box 300 USD.
Isaalang alang na ang mga sumusunod nakaso ay hindi sakop ng insurance.Punong Tanggapan sa Tokyo
6F, 1-3-14 Asakusabashi Taito-ku, Tokyo, Japan
Tel:050-5893-6374 Fax:03-3522-8113
E-mail:teamlbc@e-transtech.com

Manila contact center
Tel:+632-8858-5999 (LBC Hotline)
E-mail:teamlbc@e-transtech.com

Top