Nag aalok kami ng Cargo at Door to Door na serbisyo patungong Pilipinas ito ay ang Balikbayan Box|TRANSTECH Co., Ltd.

To Our Valued Customers,
Our new discounted promo shipping rates will give you reason to smile!
#Smile With Transtech - Promo Starts April 15, 2019

Sincerely yours,


Mahalagang Impormasiyon,
Ang Japan Customs simula Enero 16, 2018 ay mahigpit, ang pag inspeksiyon ng bawat balikbayan boxes at pagsumite ng mga papeles na nagtatagal ng mga dalawang lingo. Ipagpaumanhin kung maaantala ang inyong mga balikbayan box/es sa pagdating sa Pilipinas.

Maraming Salamat sa pang-unawa.NEWS & RELEASE

Top